Činnost Sokola a tělovýchovy v naší obci by nebyla možná bez podpory státních, soukromých či veřejných subjektů. Proto mi dovolte, jménem současného výboru T. J. Sokol Potštejn, poděkovat všem, kteří v minulých sto letech přispěli finančně, pracovně i morálně k rozvoji tělovýchovy v Potštejně.

Buďme vděční všem, kdo byli ochotni se ve svém volném čase věnovat druhým -  i těm, kteří jméno Sokola Potštejn kdy propagovali. To, že naše jednota dnes čítá více než 180 členů a nezanikla, je i jejich zásluhou.

Děkujeme ....

Renata Viktorinová,

starostka T. J. Sokol Potštejn

rodiče a děti: pondělí 9:00 - 10:00 (Barbora Jahodová, Iva Zastko)

školkáčci: čtvrtek 16:00 - 17:00 (Marta Balousová, Petra Hájková)

předškoláci - ročník 2014 (leden - červenec): středa 16:00 - 17:00 (Petra Hofmanová)

mladší žákyně (1. - 3. ročník): úterý 16:00 - 17:00 (Kateřina Dostálová, Renata Viktorinová)

mladší žáci (1. - 3. ročník): úterý 17:00 - 18:00 (Kateřina Dostálová, Jaromír Halamka)

starší žákyně (4. ročník - 9. ročník): čtvrtek 17:00 - 18:00 (Jitka Šimková)

dorostenky: středa 17:00 - 18:00 (Eliška Prokopcová) 

starší žáci, dorostenci: úterý 18:00 - 19:00 (Ivan Růžička, Jaromír Halamka)

 

SPOLEČNÉ AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

florbal: od 1. ročníku - sobota od 18:00 (Marek Cimfl)

svobodný tanec: od 4. ročníku - středa 18:00 - 19:00 (Barbora Jahodová)