rodiče a děti: čtvrtek 15:00 - 16:00 (Iva Zastko)

školkáčci: čtvrtek 16:00 - 17:00 (Marta Balousová, Alena Andršová)

předškoláčci: středa 16:00 - 17:00 (Petra Hofmanová, Renata Viktorinová)

prvňáčci: pondělí 16:00 - 17:00 (Lucie Zimová, Renata Viktorinová)

mladší žákyně (2. - 4. ročník): úterý 16:00 - 17:00 (Petra Hájková, Kateřina Cimflová)

mladší žáci (2. - 4. ročník): úterý 17:00 - 18:00 (Karel Hájek, Jaromír Halamka)

starší žákyně (5. ročník - 9. ročník): čtvrtek 17:00 - 18:00 (Jitka Šimková)

starší žáci (5. - 9. ročník): úterý 18:00 - 19:00 (Kateřina Dostálová, Ivan Růžička, Jaromír Halamka)

dětský aerobik (3. - 6. ročník): středa 17:00 - 18:00 (Petra Hofmanová)

 

SPOLEČNÉ AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

florbal: od 1. ročníku - sobota od 18:00 (Marek Cimfl, Karel Hájek)

RC auta: neděle 14:00 - 16:00 (Ivo Viktorin)