Činnost Sokola a tělovýchovy v naší obci by nebyla možná bez podpory státních, soukromých či veřejných subjektů. Proto mi dovolte, jménem současného výboru T. J. Sokol Potštejn, poděkovat všem, kteří v minulých sto letech přispěli finančně, pracovně i morálně k rozvoji tělovýchovy v Potštejně.

Buďme vděční všem, kdo byli ochotni se ve svém volném čase věnovat druhým -  i těm, kteří jméno Sokola Potštejn kdy propagovali. To, že naše jednota dnes čítá více než 180 členů a nezanikla, je i jejich zásluhou.

Děkujeme ....

Renata Viktorinová,

starostka T. J. Sokol Potštejn