Cvičení je určeno dětem, které navštěvují mateřskou školu - tzn. od 3 do 6 let. Rodiče nejsou ve cvičební jednotce přítomni. Cvičitelky Petra Hofmanová a Kateřina Dostálová rozvíjejí každý čtvrtek chuť dětí sportovat. V letošním cvičebním roce se tato skupina zapojila do celoročního projektu ČOS. V současnosti toto cvičení navštěvuje 21 dětí.