Cvičení je určeno dětem, které navštěvují mateřskou školu -  od 3 do 5 let. Rodiče nejsou ve cvičební jednotce přítomni. Cvičitelky Marta Balousová a Alena Andršová rozvíjejí každý čtvrtek chuť dětí sportovat. V současnosti toto cvičení navštěvuje 19 dětí.

Tato skupina je zapojena do projektu České obce sokolské Se Sokolem do života, který rozvíjí pohybovou obratnost společně se sokolíkem Pepíkem, kobylkou Emilkou, opičkou Haničkou, ježečkem Marečkem, veverkou Věruškou a beruškou Danuškou.