Cvičení je určeno dětem z 1. a 2. třídy. V rámci sokolské všestrannosti se děti věnují každý čtvrtek pod vedením Kateřiny Dostálové a Renaty Viktorinové základům atletiky i sportovních her. Žactvo rádo překonává různé překážkové dráhy, hrají badminton i jiné míčové hry, ve družstvech cvičí s různým náčiním a nářadím. Z této skupiny bylo na letošním Zálesáckém závodu nejvíce družstev. V současnosti zde cvičí 18 dětí ve věku 6 - 8 let.