Do skupiny Předškoláčci, prvňáčci patří děti od 5 do 7 let, které se chystají v příštím roce do školy, nebo chodí do 1. ročníku. Skupina se schází  každou středu pod vedením cvičitelky Petry Hofmanové a Petry Hájkové. Věnují se základům atletiky i sportovních her. Děti rády překovávají různé překážkové dráhy, hrají badminton i jiné míčové hry, ve družstvech cvičí s různým náčiním a nářadím. V současnosti zde cvičí 15 dětí. Skupina je zapojena do projektu České obce sokolské Se Sokolem do života, který rozvíjí pohybovou obratnost.

Do skupiny Mladší žákyně docházejí každé úterý dívky navštěvující 2. - 4. ročník základní školy. Skupina je vedena cvičitelkami Kateřinou Dostálovou a Renatou Viktorinovou. V současnosti sem patří 18 děvčat. Zde se věnují sokolské všestrannosti, cvičí na nářadí a hrají různé sportovní hry. Rády pořádají turistické vycházky do okolí Potštejna.

Do skupiny Mladší žáci patří chlapci navštěvující 2. - 4. ročník základní školy. Skupinu vede cvičitelka Kateřina Dostálová, nebo cvičitel Jaromír Halamka. Do skupiny patří 14 chlapců, kteří se scházejí každé úterý. Mezi oblíbené činnosti patří fotbal, florbal. Věnují se také posilování jednotlivých svalových skupin a cvičení na nářadí. Venku procvičují atletickou všestrannost.