Cvičení je určeno dětem z 1. a 2. třídy. V rámci sokolské všestrannosti se děti věnují každou středu pod vedením Petry Hofmanové a Jitky Šimkové základům atletiky i sportovních her. Žactvo rádo překonává různé překážkové dráhy, hrají badminton i jiné míčové hry, ve družstvech cvičí s různým náčiním a nářadím.  V současnosti zde cvičí 18 dětí ve věku 6 - 8 let.