Do skupiny Předškoláčci, prvňáčci patří děti od 5 do 7 let, které se chystají v příštím roce do školy, nebo chodí do 1. ročníku. Skupina se schází  každou středu pod vedením cvičitelky Petry Hofmanové a Renaty Viktorinové. Věnují se základům atletiky i sportovních her. Děti rády překovávají různé překážkové dráhy, hrají badminton i jiné míčové hry, ve družstvech cvičí s různým náčiním a nářadím. V současnosti zde cvičí 19 dětí. Skupina je zapojena do projektu České obce sokolské Se Sokolem do života, který rozvíjí pohybovou obratnost.

Do skupiny Mladší žákyně docházejí každé úterý dívky navštěvující 2. - 4. ročník základní školy. Skupina je vedena cvičitelkami Petrou Hájkovou a Kateřinou Cimflovou. V současnosti sem patří 20 děvčat. Zde se věnují sokolské všestrannosti, cvičí na nářadí a hrají různé sportovní hry. 

Do skupiny Mladší žáci patří chlapci navštěvující 2. - 4. ročník základní školy. Skupinu vede cvičitel Karel Hájek, nebo cvičitel Jaromír Halamka. Do skupiny patří 15 chlapců, kteří se scházejí každé úterý. Mezi oblíbené činnosti patří fotbal, florbal. Věnují se také posilování jednotlivých svalových skupin a cvičení na nářadí. Venku procvičují atletickou všestrannost.