Do skupiny Předškoláci patří děti od 5 do 6 let, které se chystají v příštím roce do školy. Scházejí se každou středu pod vedením cvičitelky Petry Hofmanové. Věnují se základům atletiky i sportovních her. Děti rády překovávají různé překážkové dráhy, hrají badminton i jiné míčové hry, ve družstvech cvičí s různým náčiním a nářadím. V současnosti zde cvičí 9 dětí.

Do skupiny Mladší žákyně docházejí každé úterý dívky navštěvující 1. - 3. ročník základní školy. Skupina je vedena cvičitelkami Kateřinou Dostálovou a Renatou Viktorinovou. V současnosti sem patří 16 děvčat. Zde se věnují sokolské všestrannosti, cvičí na nářadí a hrají různé sportovní hry. 

Do skupiny Mladší žáci patří chlapci navštěvující 1. - 3. ročník základní školy. Skupinu vede cvičitelka Kateřina Dostálová, nebo cvičitel Jaromír Halamka. Do skupiny patří 12 chlapců, kteří se scházejí každé úterý. Mezi oblíbené činnosti patří fotbal, florbal. Věnují se také posilování jednotlivých svalových skupin a cvičení na nářadí.