Do skupiny Předškoláci, prvňáci patří děti od 5 do 6 let. Scházejí se každé úterý pod vedením cvičitelek Kateřiny Dostálové a Jitky Šimkové. Věnují se základům atletiky i sportovních her. Děti rády překovávají různé překážkové dráhy, hrají badminton i jiné míčové hry, ve družstvech cvičí s různým náčiním a nářadím. V současnosti zde cvičí až 19 dětí.

Do skupiny Mladší žákyně docházejí každý čtvrtek dívky navštěvující 2., 3. a 4. ročník základní školy. Skupina je vedena cvičitelkou Petrou Hofmanovou. V současnosti sem patří 15 děvčat. Zde se věnují sokolské všestrannosti, cvičí na nářadí a hrají různé sportovní hry. 

Do skupiny Mladší žáci patří chlapci navštěvující 2., 3. a 4. ročník základní školy. Skupinu vede cvičitelka Kateřina Dostálová, nebo cvičitel Jaromír Halamka. Do skupiny patří 13 chlapců, kteří se scházejí každé úterý. Mezi oblíbené činnosti patří fotbal, florbal. Věnují se také posilování jednotlivých svalových skupin a cvičení na nářadí.