Děti  jsou rozděleny do několika skupin, některé z nich navštěvují více cvičebních jednotek. Dorostenci a dorostenky v naší jednotě zpravidla cvičí se staršími žákyněmi a žáky. Zároveň mohou navštěvovat aktivity určené dospělým.

Starší žákyně (5. ročník + 2.stupeň) cvičí každou středu pod vedením Renaty Viktorinové. Dívky se věnují nejen cvičení na nářadí, ale rády hrají přehazovanou, badminton či ping-pong. Hrají také basketbal či florbal. Patří sem 12 starších žákyň a 4 dorostenky.

Starší žáci (5. ročník + a 2. stupeň) cvičí pod vedením cvičitele Ivana Růžičky, nebo cvičitele Jaromíra Halamky každé úterý. Cvičení je zaměřeno na posilování a fotbalovou průpravu. Do této skupiny patří celkem 21 starších žáků a dorostenců, ale někteří docházejí velmi nepravidelně. Většina z nich navštěvuje sobotní kroužek florbalu, který vede cvičitel Marek Cimfl.

Pro děti je určena i páteční skupina Šachy, ale v současnosti není o tuto aktivitu dostatečný zájem.