Děti  jsou rozděleny do několika skupin, některé z dětí navštěvují více cvičebních jednotek. Dorostenci a dorostenky v naší jednotě zpravidla cvičí se staršími žákyněmi a žáky. Zároveň mohou navštěvovat aktivity určené dospělým.

Starší žákyně (od 5. ročníku) cvičí každý čtvrtek pod vedením Jitky Šimkové. Dívky se věnují nejen cvičení na nářadí, ale rády hrají přehazovanou, badminton či ping-pong. Hrají také basketbal či florbal. Patří sem 24 dívek.

Starší žáci (od 5.ročníku) a dorostenci cvičí pod vedením cvičitelky Kateřiny Dostálové, nebo cvičitele Jaromíra Halamky každé úterý. Cvičení je zaměřeno na posilování a fotbalovou průpravu. Do této skupiny patří celkem 25 starších žáků.

Chlapci mohou navštěvovat sobotní kroužek florbalu, který vede cvičitel Marek Cimfl.

Děti od 3.ročníku mohou také docházet ve středu na Dětský aerobik, který vede Petra Hofmanová.