Děti  jsou rozděleny do několika skupin, některé z dětí navštěvují více cvičebních jednotek. Dorostenci a dorostenky v naší jednotě zpravidla cvičí se staršími žákyněmi a žáky. Zároveň mohou navštěvovat aktivity určené dospělým.

Starší žákyně (od 4. ročníku) cvičí každý čtvrtek pod vedením Jitky Šimkové. Dívky se věnují nejen cvičení na nářadí, ale rády hrají přehazovanou, badminton či ping-pong. Hrají také basketbal či florbal. Patří sem 18 dívek.

Dorostenky (3.stupeň) v letošním roce mají vyhrazenou cvičební hodinu každou středu. 8 dívek sportuje pod vedením Renaty Viktorinové a Elišky Prokopcové. 

Starší žáci (od 4.ročníku) a dorostenci cvičí pod vedením cvičitele Ivana Růžičky, nebo cvičitele Jaromíra Halamky každé úterý. Cvičení je zaměřeno na posilování a fotbalovou průpravu. Do této skupiny patří celkem 23 starších žáků a 5 dorostenců, ale někteří docházejí velmi nepravidelně. Většina z nich navštěvuje sobotní kroužek florbalu, který vede cvičitel Marek Cimfl.

Pro děti je určena i páteční skupina Šachy, ale v současnosti není o tuto aktivitu dostatečný zájem.

Děti od 4.ročníku mohou také docházet ve středu na Svobodný tanec, který vede Barbora Jahodová.