V úterý 8. října jsme se připojili k ostatním tělocvičným jednotám a připomněli si Památný den sokolstva.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří svou pomocí přispěli k ušetření finančních prostředků naší jednoty. Od pátku 4. do neděle 6. října proběhlo zateplování Sokolovny, které je součástí rekonstrukce topení. Touto pomocí jsme ušetřili několik desítek tisíc.

Jmenovitě děkujeme: Josefu Balousovi, Vojtěchu Balousovi, Ivanu Růžičkovi, Petru Štěpánkovi, Michalu Hudouskovi, Ivu Viktorinovi, Karlu Hájkovi ml., Bohumíru Kubíkovi, Marku Cimflovi. Za úklid patří dík Renatě Viktorinové a Lucii Beranové.

V sobotu 28. září se vybraní jedinci naší jednoty zúčastnili již čtvrtého ročníku Tarzan závodu, který se pravidelně pořádá v Koldíně. Jedná se o závod, kde se nejen běhá v lese, překonává příkop s bahnem, ale také se nosí pytle s pískem či šplhá po síti. Na trase dlouhé až dva kilometry si děti překážky náležitě užily. Za odměnu dostali všichni závodníci účastnickou medaili Tarzan v cíli.

V pátek 21. září jsme uspořádali Noc sokoloven, tentokrát jako odměnu pro cvičitele a cvičence, kteří vystupovali na ukázkách cvičení či se podíleli na přípravě oslav 100 let od založení naší jednoty. Pozvali jsme je do Sokolovny na pohoštění a následné přespání. Děti byly nadšené a už se těší na další noc.

 

V rámci přípravy oslav jsme během měsíce července sestavili Almanach naší jednoty, kde jsme se snažili zachytit historii od roku 1919 až do dnešních dnů. Za případné doplnění informací předem děkujeme.

Oslavy naší jednoty byly součástí oslav obce, proběhly v sobotu 14. a v neděli 15. září 2019. Oba dny byla pro veřejnost otevřena Sokolovna, kde se prezentovala nejen historie a činnost naší jednoty, ale prostor pro prezenci jsme ponechali i organizaci místních zahrádkářů a myslivců.