Předškoláci a mladší žactvo v květnu sportovali na travnatém hřišti na Bělisku, kde procvičovali hod do dálky i badminton, hráli různé pohybové hry.

V neděli 30. dubna 2017 se někteří naši dobrovolníci vydali na atletickou a plaveckou část Závodů sokolské všestrannosti do Hradce Králové.
Umístění bylo úžasné: A. Beranová získala 2. místo v kategorii žákyně III, A. Dostálová 1. místo v kategorii žákyně I, Š. Beran 2. místo v kategorii žáci II a A. Beran 5. místo v kategorii žáci I.

V sobotu 22. dubna 2017 jsme se opět zúčastnili Zálesáckého závodu zdatnosti, tentokrát pořádaného T.J. Sokolem České Meziříčí v lužním lese Mochov.

V neděli 9. dubna 2017 se uskutečnila první vycházka v letošním roce. Ačkoliv jsme měli naplánované turistické akce již v lednu a březnu, pokaždé nám počasí nepřálo a my jsme museli čekat na příznivější dny.

V neděli 12. února byl pro děti připraven již tradiční karneval, letos nazvaný „Na moři a v moři“. Akce se zúčastnilo více než 60 dospělých a 50 dětí. Děti i dospělí si mohli zatancovat, zasoutěžit a nakonec byli i odměněni sladkou odměnou. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě.