Každým rokem se pořádá ve výroční den narození zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše  v Praze akce "Sokolská plavba parníkem". Z každé župy je vybrána jednota, která vyšle 4 děti a 1 cvičitelku. Letos se této akce mohla zúčastnit naše jednota.

Předškolní děti a děti z 1.třídy se ve cvičební sezóně 2015/2016 zapojily do celoročního projektu ČOS "Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky".

Během měsíce června jsme se všichni postupně rozloučili se cvičební sezónou 2015/2016.

V letošním roce byla naše jednota T.J. Sokol Potštejn pověřena uspořádáním župního přeboru Zálesáckého závodu zdatnosti.

V neděli 3. dubna jsme uspořádali turistickou vycházku k Horákovu buku.